Како до инвестиције ако сте жена оснивач стартапа - Naučno-tehnološki park Beograd

Kako do investicije ako ste žena osnivač startapa

Iako njihov broj u tehnološkom sektoru raste, žene su i dalje manjina u startap svetu i ređe se odlučuju na razvoj sopstvenih startapa. Kao osnivačice, uz sve izazove u razvoju, dodatno se suočavaju i sa otežanim prikupljanjem kapitala.

Istina, pre pandemije korona virusa zabeležen je blagi napredak u investiranju u tehnološke kompanije koje su isključivo u ženskom ili u mešovitom (žensko-muškom) vlasništvu. Ipak, u poslednje dve godine broj ženskih startapa koji su uspeli da privuku investicije od venture capital fondova je smanjen. Samo u Evropi prošle godine su, prema istraživanju IDC i Europen women in VC, venture capital fondovi izdvojili preko 100 milijardi dolara za finansiranje startapa. Kompanije koje su u potpuno ženskom vlasništvu su od ove sume dobile ukupno 1,8%, a meštoviti (muško-ženski) startapi 9,3%.

Zašto nema više startapa čiji su osnivači žene

Konkretnog objašnjenja za disproporciju u visini investicija koje osnivačice startapa prikupljaju nema, ali i dalje preovlađuje mišljenje da je mogući razlog dominacija muškaraca u finansijskom i tehnološkom sektoru. Takođe, još se mnogi investitori nisu oduprli uticaju određenih predrasuda o ženama, poput one da su manje sposobne ili spremne na rizik, za razliku od svojih muških kolega.

Činjenica je i da se same žene, koje su i dalje pod uticajem rodnih stereotipa, ređe opredeljuju da zasnuju sopstvenu kompaniju, kao i da generalno imaju manje samopouzdanja kada je biznis u pitanju. Prema izveštaju Women TechEU manje od 15% startapa su osnovale ili suosnivale žene, a samo 6% njih ima za osnivače samo žene. Evropa ima i manje ženskih stručnjaka iz STEM (nauka, tehnologija, inženjerstvo i matematika) oblasti nego što je svetski prosek. Naime, na svetu su 53% diplomaca iz ovih oblasti žene, a u EU samo 34%.

Među razlozima za manji broj žena u tehnološkom preduzetništvu su i oni uglavnom sociološke prirode, bilo da je u pitanju želja za zasnivanjem porodice i balans poslovnog i privatnog ili se radi o rodnim predrasudama koje trpe na svojim radnim mestima, posebno na rukovodećim pozicijama, poput nižih zarada ili sl.

Srbija, koja u mnogo čemu zaostaje za evropskim prosekom, u ovoj oblasti ipak može da se pohvali boljim rezultatima. Prema jednom istraživanju iz 2022. godine, među domaćim osnivačima tehnoloških kompanija ima 20,5 odsto žena.

U nastojanju da se dođe do preciznijeg odgovora kako ovo tržište učiniti rodno uravnoteženijim i podstaći veće učešće žena u inovacionom sektoru u Srbiji, u okviru projekta Tehnopark Srbija 2-Podsticanje izvoza kroz razvoj tehnoloških parkova (koji podržava Vlada Švajcarske a sprovodi Naučno-tehnološki park Beograd), sprovedeno je opsežno istraživanje o ovoj temi. Tokom jula i avgusta 2020. pripadnice ženskog pola koje su već pokrenule svoje startapove sa jedne, i studentkinje (sa tehničkih i srodnih fakulteta) i istraživačice (sa instituta i fakulteta) sa druge strane, otvoreno su govorile o tome šta ih motiviše ili demotiviše, te šta one vide kao prepreke kada je pokretanje startapa u pitanju. Više o njemu pronađite OVDE.

Mogućnosti za investicije

Iako ovo istraživanje pokazuje da među ženama koje imaju svoj startap najveći broj ispitanica (93,3%) navodi da su se prilikom pokretanja startapa suočile sa nedostatkom finansijskih sredstava, a da je poznat i podatak da nijedan startap ženskog osnivačkog tima u Srbiji prošle godine nije dobio sredstva od poslovnih anđela, niti od venture capital fondova, ohrabruje činjenica da širom sveta jačaju inicijative koje u prvi plan stavljaju podršku ženskom tehnološkom preuzetništvu, pa i kad je reč o njihovom finansiranju. Ovaj trend u većoj meri, uskoro bi mogao da se prelije i na naše podneblje.

Bilo da sagledavamo inostrana ili iskustva domaćih preduzetnica, na samom početku razvoja startapa, često jedini izvor finanisiranja, kao i za većinu statapa, dolazi od porodice, prijatelja i entuzijasta koji veruju u njihovu ideju.

Iz godine u godinu raste međutim I broj poslovnih anđela koji su okrenuti investicijama u, pre svega, ženske startape. Osim finansijske podrške, oni osnivačicama donose i savetodavnu pomoć. Ajde da vidimo neke od primera.

Britanska mreža investitora i investitorki Angel Academe fokusirana je isključivo na ženske i mešovite tehnološke startape. Ona ulaže u inovativne kompanije koje posluju u različitim oblastima, donoseći startapima i bogatu ekspertizu. Uslov je da je u osnivačkom timu bar jedna žena.
Mreža poslovnih andjela 37Angels, koja ulaže i u muške i ženske osnivače, donosi na svom sajtu pregled izvora za finansiranje isključivo startapa sa ženama osnivačima. Koristan izvor možete pogledati OVDE.

U svim delovima sveta, sve je veći i broj venture capital fondova koji se u sve većem broju specijalizuju za ulaganje u startape čiji su osnivači žene, u različitim industrijama i fazama razvoja.

Artemis Fund veruje u diverzitet i da će budućnost finansijskih usluga i trgovine kreirati žene – otud ulažu u ženske osnivače koje razvijaju inovativna tehnološka rešenja u fintech, e-commerce tech i care-tech industriji. Amplifica a je prvi VC fond fokusiran na žene u Meksiku. Za njih, kako navode, ulaganje u žene predstavlja priliku za generisanje odličnih prinosa. U razloge zašto investirati u žene osnivače navode i da je startapima koje je osnovala najmanje jedna žena potrebno znatno manje vremena da naprave exit, 47% je veća stopa povrata na kapital i 30% veća sposobnost uočavanja i smanjenja poslovnih rizika. Ovo dosta razbija i preovlađujuće predrasude.

Poslednjih dana dosta se govori i o fondu Serena Ventures, proslavljene teniserske Serene Vilijams, koja se nakon povlačenja iz teniske karijere sve više fokusira na ulaganje u žensko tehnološko preduzetništvo i podršku marginalizovanim osnivačima kroz svoje investicije.

Osim kapitala, za ubrzan razvoj ženama u startapima potrebna je i podrška iskusnih mentora i obuke za razvoj biznisa koje nude akceleratori, a broj ovakvih programa usmerenih samo na žene osnivače, takođe je u porastu.

Grow F je primer evropskog tromesečnog onlajn akceleratorskog programa koji podržava skalabilne startape koje vode žene. Program pomaže osnivačima i startapima iz Evrope, i šire, da se pripreme za investicije i ulaganja. Factory Berlin, jedna od najvećih tehnoloških zajednica u Evropi, ima poseban Stealth Mode tromesečni mentorski program za žene i nebinarne osnivače, koji žele da svoje tehnološke startapove u ranoj fazi podignu na viši nivo.

I prvi prvi pre-seed akcelerator u Srbiji, Raising Starts, koji sprovodi Naučno-tehnološki park Beograd, u partnerstvu sa Naučno-tehnološkim parkom Niš i Naučno-tehnološkim parkom Čačak, uz podršku Vlade Švajcarske, posebno ohrabruje startap timove i kompanije koje među osnivačima imaju žene. Od 36 podržanih kompanija u prva dva ciklusa programa, njih skoro polovina imala je za osnivače žene.

Prilika na tržištu, kao što vidimo, ima, a za veći broj žena osnivača u startapima potrebna nam je i dodatna podrška njihovoj afirmaciji. Ukoliko ste žena i razmišljate o pokretanju svog startapa, ili ste već u startap svetu i nailazite na brojne izazove, ne oklevajte i ne dozvolite da vas statistika obeshrabri. Već ste mnogo ozbiljnijih prepreka uspešno savladali da biste bili tu gde se danas nalazite, a dobra poslovna ideja naći će svoj put do tržišta.