Предавање Anya Eldan о изградњи иновационих екосистема - Naučno-tehnološki park Beograd

Predavanje Anya Eldan o izgradnji inovacionih ekosistema

Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, uz podršku SAIGE projekta i u saradnji sa Svetskom bankom, organizovalo je od 20. do 22. decembra posetu ekspertkinje za transfer tehnologija i inovacije Anya Eldan iz Izraela Srbiji. Anya Eldan ima više od 30 godina iskustva u High Tech i Life Sciences kompanijama, Venture Capital investicijama i transferu tehnologija.

U okviru posete Srbiji, sa ciljem da skenira lokalni inovacioni ekosistem, transfer tehnologija i kako bi izradila detaljnu analizu i predlog mera za dalje unapređenje i jačanje ovog dela ekosistema sa fokusom na bio-tehnologije, prvog dana susrela se sa vodećim predstavnicima inovacionog ekosistema u NTP Beograd, među kojima su bili predstavnici naučno-tehnološklih parkova, Fonda za inovacije, Fonda za nauku, PKS. Zašto je Izrael tako uspešan, šta možemo naučiti i kako izgraditi inovativni ekosistem bile su u fokusu ove prezentacije, sa posebnim delom posvećenim razvoju bio-tehnologija.