Мапирање решења за паметну специјализацију у области одрживе плаве економије - Naučno-tehnološki park Beograd

Mapiranje rešenja za pametnu specijalizaciju u oblasti održive plave ekonomije

Univerzitet u Beogradu, kao partner na projektu „Blue Growth Smart Adriatic Ionian S3“ – BlueAir„organizovao je 26. decembra u saradnji sa Ministarstvom za nauku, tehnološki razvoj i inovacije Republike Srbije radni sastanak predstavnika naučne zajednice, privrede, javne uprave i civilnog sektora na kome su  identifikovana rešenja za pametnu specijalizaciju u oblasti održive plave ekonomije. NTP Beograd je predstavio rezultate projekta OISAIR, koji je realizovan u okviru Interreg Adrion u periodu 2018-2020. godine.

Ovom događaju je prethodilo učešće Univerziteta u Beogradu u regionalnim i međunarodnim radionicama (crossfertlization workshops) na kojima su mapirani izazovi i prilike za jačanje regionalne i makro-regionalne saradnje ovoj oblasti (više u Beloj knjizi regionalnih i transregionalnih izazova i mogućnosti).

Kroz povezivanje i razmenu znanja i stavova onih koji se bave ili na koje utiču identifikovani izazovi i prilike sa jedne strane (tzv. owners of challenges and opportunities), i sa druge strane onih koji razvijaju tehnološke ili društvene inovacije (tzv. solution providers) mapirana su rešenja sa transregionalnim uticajem koja će doprineti definisanju zajedničke, makro-regionalne politike pametne specijalizacije (S3) i usklađivanju lokalnih inicijativa sa EUSAIR strategijom kroz koordinisan pristup.

Naučno-tehnološki park Beograd je pridruženi partner na projektu BlueAir koji se finansira kroz Interreg Adrion programa u periodu 2020-2023.

Više informacija o projektu na blueair.adrioninterreg.eu