Представљање BG-EDP истраживања на пројекту BLUEAIR 29. маја на Машинском факултету - Naučno-tehnološki park Beograd

Predstavljanje BG-EDP istraživanja na projektu BLUEAIR 29. maja na Mašinskom fakultetu

Univerzitet u Beogradu, kao partner na projektu „Blue Growth Smart Adriatic Ionian S3“ – BlueAir, u saradnji sa Ministarstvom za nauku, tehnološki razvoj i inovacije Republike Srbije organizuje okrugli sto na Mašinskom fakulteta 29. maja 2023. godine sa početkom u 10 časova (sala 514). Deo aktivnosti projekta je uključio i istraživanje u okviru procesa preduzetničkog otkrivanja (Entrepreneurial Discovery Process- EDP) u oblasti plavog rasta (Blue Growth – BG). U BG-EDP istraživanju su učestvovala 283 aktera tzv. četvorostrukog heliksa (naučna zajednica, industrija/privreda, javna uprava i civilni sektor) iz Jadransko-jonskog regiona uključujući i Srbiju.

Okrugli sto će biti posvećen rezultatima ovog istraživanja i predstavlja priliku da se prodiskutuju potrebe i ograničenja u ovoj oblasti kako bi akteri javnih politika bili u mogućnosti da ciljano usmere svoju podršku tako da zadovolji potrebe nosioca inovacionih procesa u ovoj oblasti. Nakon okruglog stola posvećenog rezultatima BG-EDP istraživanja biće predstavljeni i drugi alati razvijeni u okviru projekta BLUEAIR sa ciljem sagledavanja mogućnosti eksploatacije u lokalnim okvirima.

BLUEAIR je projekat u okviru programa Interreg Adrion koji ima za cilj jačanje institucionalnih kapaciteta u Jadransko-jonskom regionu u definisanju zajedničke, makro-regionalne politike pametne specijalizacije (S3) za održivu plavu ekonomiju i usklađivanju lokalnih inicijativa sa EUSAIR strategijom kroz koordinisan pristup.

Naučno-tehnološki park Beograd je pridruženi partner na projektu BLUEAIR koji se finansira od Interreg Adrion programa u periodu 2020-2023.

Više informacija o projektu na: blueair.adrioninterreg.eu