Представљање BG-EDP истраживања на пројекту BLUEAIR 29. маја на Машинском факултету - Naučno-tehnološki park Beograd

Представљање BG-EDP истраживања на пројекту BLUEAIR 29. маја на Машинском факултету

Универзитет у Београду, као партнер на пројекту „Blue Growth Smart Adriatic Ionian S3“ – BlueAir, у сарадњи са Министарством за науку, технолошки развој и иновације Републике Србије организuje округли сто на Машинском факултета 29. маја 2023. године са почетком у 10 часова (сала 514). Део активности пројекта је укључио и истраживање у оквиру процеса предузетничког откривања (Entrepreneurial Discovery Process- EDP) у области плавог раста (Blue Growth – BG). У BG-EDP истраживању су учествовала 283 актера тзв. четвороструког хеликса (научна заједница, индустрија/привреда, јавна управа и цивилни сектор) из Јадранско-јонског региона укључујући и Србију.

Округли сто ће бити посвећен резултатима овог истраживања и представља прилику да се продискутују потребе и ограничења у овој области како би актери јавних политика били у могућности да циљано усмере своју подршку тако да задовољи потребе носиоца иновационих процеса у овој области. Након округлог стола посвећеног резултатима BG-EDP истраживања биће представљени и други алати развијени у оквиру пројекта BLUEAIR са циљем сагледавања могућности експлоатације у локалним оквирима.

BLUEAIR је пројекат у оквиру програма Interreg Adrion који има за циљ јачање институционалних капацитета у Јадранско-јонском региону у дефинисању заједничке, макро-регионалне политике паметне специјализације (S3) за одрживу плаву економију и усклађивању локалних иницијатива са EUSAIR стратегијом кроз координисан приступ.

Научно-технолошки парк Београд је придружени партнер на пројекту BLUEAIR који се финансира од Interreg Adrion програма у периоду 2020-2023.

Више информација о пројекту на: blueair.adrioninterreg.eu