Иновативним компанијама из Србије на располагању средства из ЕУ програма Дигитална Европа - Naučno-tehnološki park Beograd

Inovativnim kompanijama iz Srbije na raspolaganju sredstva iz EU programa Digitalna Evropa

Pristupanjem Republike Srbije programu Digitalna Evropa i otvaranjem prvog poziva za ovdašnje organizacije – kompanije, naučni instituti, startapi, fakulteti, mikro, mala i srednja preduzeća iz Srbije mogu da se jave sa svojim projektima za finansiranje iz programa Digitalna Evropa, i to u ravnopravnom položaju sa subjektima iz zemalja punopravnih članica Evropske unije kada je reč o dodeli bespovratnih sredstava iz EU fondova.

Program Digitalna Evropa je deo višegodišnjeg finansijskog okvira Evropske unije za period 2021 – 2027. Ukupan budžet iznosi 7,5 milijardi evra i raspoređen je u odnosu na pet oblasti: super-računarstvo, veštačka inteligencija, podaci i računarstvo u oblaku, sajber bezbednost, napredne digitalne veštine i napredno korišćenje tehnologija. Srbija, kao i ostale pridružene članice, može da učestvuje u svim oblastima osim u oblasti sajber-bezbednosti.

Finansijski doprinos Evropske unije projektima varira u zavisnosti od poziva za dostavljanje predloga projekata i može pokriti od 50% do 100% troškova. U većini poziva program Digitalna Evropa obezbeđuje 50% sredstava, a učesnici projekata su u obavezi da drugi deo svog budžeta obezbede kao ko-finansiranje iz drugih izvora, kao što su na primer programi ConnectingEuropeFacility, EU4HealthHorizonEurope ili od zainteresovanih nacionalnih ministarstava.

Digitalna Evropa podeljena je na tri radna programa. Trenutno je aktivan drugi i on obuhvata period za 2023. i 2024. godinu, dok treći obuhvata period od 2025. do 2027. godine.

Prva grupa poziva za predlaganje projekata drugog radnog programa objavljena je 5.7.2023. Kompletan tekst drugog radnog programa se može preuzeti sa sledećeg linka DIGITAL Europe Work Programme 2023-2024 (.pdf)

Rok za podnošenje predloga projekata je uglavnom 26.9.2023.
Trenutno je objavljeno sledećih 11 poziva u kojima mogu učestvovati organizacije iz Srbije:

 1. Deployment of the AI-on-demand platform ( rok za prijavu: 29.08.2023)
 2. Support to Dissemination and exploitation
 3. Reinforcing skills in semiconductors
 4. EU Energysaving reference framework
 5. Networkofsafer Internet Centres (SICs)
 6. Highlysecurecollaborativeplatformforaeronauticsandsecurityindustry
 7. FederatedEuropeanInfrastructureforintensive care units‘ (ICU) data
 8. Developing citiverse
 9. Coordinationof AI sectorialtestingandexperimentationfacilities
 10. Genome of Europe
 11. Cloud IPCEI exploitation office

Drugi set poziva očekuje se da bude otvoren u trećem kvartalu 2023.