До 2 милиона динара по стартапу - Отворен конкурс Града Београда за развој иновација у НТП Београд - Naučno-tehnološki park Beograd

Do 2 miliona dinara po startapu – Otvoren konkurs Grada Beograda za razvoj inovacija u NTP Beograd

Startap timovima i inovativnim kompanijama na raspolaganju je do 2 miliona dinara za razvoj inovativne ideje u Naučno-tehnološkom parku Beograd (NTP Beograd).

Ova sredstva dostupna su po objavljenom Javnom konkursu za dodelu sredstava za podršku razvoja inovativnih delatnosti Grada Beograda. Rok za podnošenje prijava je 15. septembar.

Podnosiocima prijava bespovratna sredstva su na raspolaganju za pokriće troškova infrastrukturnih i stručnih usluga za razvoj inovativne ideje uz podršku NTP Beograd, troškova zarada i/ili troškova naknada, troškova za nabavku opreme i alata za potrebe razvoja, kao i u vezi sa istraživanjem i testiranjem.

Pravo na dodelu sredstava imaju startap timovi i mikroprivredna društva (ne starija od 3 godine u trenutku podnošenja prijave) koja su registrovana i  imaju sedište na teritoriji Beograda. Ukupna vrednost opredeljenih sredstava na konkursu je 10 miliona dinara, u maksimalom iznosu do 2 miliona dinara po korisniku za razvoj inovativne ideje, u periodu od najviše 12 meseci.

Ciljevi konkursa su razvoj novih inovativnih i visokotehnoloških proizvoda, usluga i procesa, povećanje konkurentske sposobnosti privrednih subjekata i uključivanje u međunarodne tržišne tokove.

Više informacija o uslovima učešća i prijavi, kao i tekst javnog konkursa nalaze se na LINKU.