До 2 милиона динара по стартапу - Отворен конкурс Града Београда за развој иновација у НТП Београд - Naučno-tehnološki park Beograd

До 2 милиона динара по стартапу – Отворен конкурс Града Београда за развој иновација у НТП Београд

Стартап тимовима и иновативним компанијама на располагању је до 2 милиона динара за развој иновативне идеје у Научно-технолошком парку Београд (НТП Београд).

Ова средства доступна су по објављеном Јавном конкурсу за доделу средстава за подршку развоја иновативних делатности Града Београда. Рок за подношење пријава је 15. септембар.

Подносиоцима пријава бесповратна средства су на располагању за покриће трошкова инфраструктурних и стручних услуга за развој иновативне идеје уз подршку НТП Београд, трошкова зарада и/или трошкова накнада, трошкова за набавку опреме и алата за потребе развоја, као и у вези са истраживањем и тестирањем.

Право на доделу средстава имају стартап тимови и микропривредна друштва (не старија од 3 године у тренутку подношења пријаве) која су регистрована и  имају седиште на територији Београда. Укупна вредност опредељених средстава на конкурсу је 10 милиона динара, у максималом износу до 2 милиона динара по кориснику за развој иновативне идеје, у периоду од највише 12 месеци.

Циљеви конкурса су развој нових иновативних и високотехнолошких производа, услуга и процеса, повећање конкурентске способности привредних субјеката и укључивање у међународне тржишне токове.

Више информација о условима учешћа и пријави, као и текст јавног конкурса налазе се на ЛИНКУ.