Cedric Villani посетио НТП Београд - Naučno-tehnološki park Beograd

Cedric Villani posetio NTP Beograd

Cedric Villani posetio NTP Beograd 1

Čuveni francuski matematičar Cedric Villani, dobitnik Fieldsove medalje, profesor Univerziteta u Lionu je danas posetio Naučno-tehnološki park Beograd.

U okviru svoje regionalne turneje, tokom boravka u Srbiji, g-din Villani će održati 3 konferencije u Novom Sadu, Beogradu i Nišu.

Tokom posete NTP Beograd, g-din Villani je imao priliku da se upozna sa predstavnicima članica NTP i predstavnicima tima NTP. Ovom prilikom su predstavljeni rezultati i planovi za dalji razvoj, kao i konkretne usluge/proizvodi naših kompanija članica.

C. Villani je doktorirao 1998. godine na temi Boltzmanove jednačine a nakon toga je tokom deset godina radio u Ecole Normale Superieure i na Univerzitetu Lionu kao naučnik i predavač. Bio je gost profesor na Univerzitetima u Atlanti, Berkliju i Prinstonu. Za svoj rad dobio je brojna priznanja izmedju ostalog i Medalju Fields, 2010. godine. Vrlo je angažovan kao predstavnik francuske matematičke zajednice u komunikaciji sa medijima i političarima kako bi istakao odlučujuću ulogu matematike i školstva u današnjem društvu.

Renomirani matematičar, Cedric Villani je ujedno i direktor Instituta Henry Univerziteta Pjer i Marija Kiri u Parizu, nosilac odličja Legije časti, kao i autor više dela namenjenih popularizaciji nauke poput Žive teoreme (2012.) koje je prevedeno na srpski jezik.