Делегација НТП Београд на конференцији у Италији - Naučno-tehnološki park Beograd

Delegacija NTP Beograd na konferenciji u Italiji

Delegacija NTP Beograd na konferenciji u Italiji

U Italijanskom gradu Ispri održava se nedelja makroregionalnih inovacija u organizaciji DG JRC, čija je namera da promoviše razmenu najboljih praksi, znanja, alata i metoda između inovatora i donosilaca politika i donosioce odluka iz evropskih makroregiona uključujući Zapadni Balkan.
Ovom događaju prisustvuju i predstavnici NTP Beograd, koji će učestvovati u radu konferencije.Nedelja makroregionalnih inovacija će takođe započeti i otvaranjem istraživačkih infrastruktura i laboratorija i prikazati tehničke i naučne kompetencije DG JRC-a naročito u oblasti životne sredine, energije, transporta i biotehnologija
Ovaj događaj takođe predstavlja ključne rezultate aktivnosti naučne podrške DG JRC-a Strategiji Evropske unije za Dunavski region (EUSDR) koji mogu biti relevantni za druge makroregije.
Održaće se diskusija na okruglim stolovima o sinergiji instrumenata i kompetencija u cilju priključivanja specijalizovanih strategija i transfera tehnologija, inovacionih ekosistema, istraživanja, obrazovanja i veština.