Делегација НТП Београд на конференцији у Италији - Naučno-tehnološki park Beograd

Делегација НТП Београд на конференцији у Италији

Делегација НТП Београд на конференцији у Италији

У Италијанском граду Испри одржава се недеља макрорегионалних иновација у организацији DG JRC, чија је намера да промовише размену најбољих пракси, знања, алата и метода између иноватора и доносилаца политика и доносиоце одлука из европских макрорегиона укључујући Западни Балкан.
Овом догађају присуствују и представници НТП Београд, који ће учествовати у раду конференције.Недеља макрорегионалних иновација ће такође започети и отварањем истраживачких инфраструктура и лабораторија и приказати техничке и научне компетенције DG JRC-a нарочито у области животне средине, енергије, транспорта и биотехнологија
Овај догађај такође представља кључне резултате активности научне подршке DG JRC-a Стратегији Европске уније за Дунавски регион (EUSDR) који могу бити релевантни за друге макрорегије.
Одржаће се дискусија на округлим столовима о синергији инструмената и компетенција у циљу прикључивања специјализованих стратегија и трансфера технологија, иновационих екосистема, истраживања, образовања и вештина.