Добродошли у наше предузетничко језгро – место сусрета технологије и бизниса.

Научно-технолошки парк Београд пружа подршку стартап и растућим компанијама у развоју и комерцијализацији иновативних производа и услуга.
Са нама идеје не остају само занимљиве приче. Компаније чланице НТП Београд развијају више од 110 иновативних производа и услуга, запошљавају више од 800 високо-образованих и извозе у преко 40 земаља света! Од оснивања 2015. године подржали смо убрзан развој више од 100 компанија!

Основан у партнерству Владе Републике Србије (у име Владе, Министарство просвете, науке и технолошког развоја), Града Београда и Универзитета у Београду, уз подршку Владе Швајцарске, користећи примере најбоље међународне праксе, Научно-технолошки парк Београд је место спајања и размене између привреде, науке и институција, који својим активностима, програмима и услугама има кључан утицај на развој иновационог екосистема у Србији.

Отворени смо за све који желе да учествују у креирању динамичне високотехнолошке заједнице, стварајући додатну вредност за развој свог пословања, као и за развој предузетништва у Србији.

У нашем комплексу послују и Пословно-технолошки инкубатор техничких факултета у Београду (БИТФ) и Фонд за иновациону делатност РС.

 

Како постати члан НТП Београд?

<

Пријава

Пријаве за чланство у НТП Београд су стално отворене. Очекујемо и вашу!

<

Евалуација

Пријаве ће бити оцењене у складу са критеријумима дефинисаним јавним позивом.

<

Почетак рада

Након позитивно оцењене пријаве следи уговарање. Добродошли у заједницу!

Пројекти


Технопарк Србија 2 - Подстицање извоза кроз развој технолошких паркова

Главни циљ пројекта „Технопарк Србија 2 – Подстицање извоза кроз развој технолошких паркова“ је повећање конкурентности индустрије високе технологије Србије, раст извоза и запошљавања кроз развој мреже научно-технолошких паркова, како би се охрабрио што већи број младих за технолошко предузетништво и оснивање нових стартап компанија.

Пројекат је подржала Влада Швајцарске Конфедерације (у име Владе Швајцарске: Државни секретаријат за економске послове, SECO) на иницијативу Владе Републике Србије, и на основу добро остварених резултата у претходној фази, кроз пројекат „Научно-технолошки парк Београд – нови извозни инструмент Србије“ у успостављању и развоју НТП Београд као првог функционалног научно-технолошког парка у Србији. Главни циљ подршке Владе Швајцарске кроз овај пројекат био је да НТП Београд израсте у извозни инструмент Србије, што ће помоћи да ојача своју конкурентску позицију на светском тржишту паметних производа и услуга.

Новим пројектом „Технопарк Србија 2 . Подстицање извоза кроз развој технолошких паркова“ Влада Швајцарске наставља да подржава даљи развој иновација и ширење мреже научно-технолошких паркова у Србији.

Током ове фазе:

  • Модел и капацитети подршке Научно-технолошког парка Београд стартап и технолошко развојним компанијама ће бити даље унапређени,
  • Стечено знање и искуство НТП Београд ће бити пренети у Ниш и Чачак како би се убрзао развој научно-технолошких паркова у њима и како би се и у овим регионима створили услови за убрзан развој нових технолошких, извозно оријентисаних компанија,
  • Развојем и имплементацијом новог pre-seed програма Raising Starts (који укључује финансијску и стручну подршку стартаповима у најранијим газама развоја) биће подржано оснивање и развој до 100 нових стартап компанија у Београду, Нишу и Чачку,
  • Захваљујући сарадњи Швајцарског савезног института за интелектуалну својину (ИПИ) и Завода за интелектуалну својину Републике Србије, стартапима ће посебно бити пружена и подршка у области права интелектуалне својине.

Подршка Швајцарске Владе је изузетно значајна јер ће допринети стварању услова за регионални развој заснован на знању и иновацијама, подстичући младе људе да развијају своје идеје, оснивају технолошке компаније и своју економску егзистенцију остваре у Србији, раме уз раме са светом. Путем различитих модалитета подршке које ће обезбедити Пројекат, они ће стећи неопходно знање и вештине да премосте препреке на путу од иновативне идеје до спремности за инвестиције и излазак на глобално тржиште.

Овим пројектом, укључујући и претходну фазу, Влада Швајцарске Конфедерације у развој технолошких паркова у Србији улаже укупно 4.970.000 ЕУР (1.070.000 ЕУР за фазу I и 3.900.000 ЕУР за фазу II).

IPA 2016 - ЕУ Пројекат „Подршка Научно-технолошком парку Београд у пружању услуга иновативним компанијама”

Пројекат техничке подршке ЕУ ради на развоју и промоцији истраживања и развоја и побољшању усаглашености иновативних и технолошки заснованих компанија са хармонизованим законодавством ЕУ. Пројекат је усмерен на даље повећање унутрашњих капацитета НТП-а за ефикасну и одрживу подршку компанијама у свакој фази развоја – од идентификације пословне идеје и покретања, до раста и интернационализације, а користећи и примењујући најбоље међународне праксе. Циљ је такође и модернизација истраживања и иновација, подстицање сарадње између индустрије и академске заједнице, као и повећање улагања у истраживање и конкурентност сектора иновација и технолошког развоја у Србији.

Пројекат ради и на унапређењу сарадње са релевантним институцијама које могу даље ојачати положај НТП-а и осигурати ефикаснији напредак технолошког развоја и сектора иновација у Србији. То укључује и пружање подршке Министарству просвете, науке и технолошког развоја и другим актерима, а у погледу даљег унапређења екосистема и спровођења мера политике дефинисаних у Стратегији паметне специјализације Србије (4С).

OIS-AIR Interreg Adrion - Успостављање отвореног иновационог система Јадранско-јонске регије

Пројекат Успостављање отвореног иновационог система Јадранско-јонске регије (OIS-AIR), финансиран је у оквиру Interreg Adrion програма ЕУ. Циљ пројекта је успостављање јединственог тржишта за трансфер технологија и подршку иновацијама које су конкурентне и атрактивне на макро-регионалном нивоу. OIS-AIR подстиче индустријске и предузетничке активности у Јадранско-јонској регији, стављајући у фокус јачање конкуретности кроз подстицање приступа малих и средњих предузећа истраживачкој инфраструктури, као и подстицање улагања пословног сектора у истраживање и развој, нарочито у секторима који представљају конкурентске предности региона.

Партнери на пројекту су: АРЕА научни парк Трст, Италија, Технолошки парк Љубљана, Словенија, Хрватска привредна комора, Хрватска, Научно-технолошки парк Београд, Србија, Центар за истраживање и технологију Грчке, из Грчке, Универзитет Basilicata, Италија и Министарство финансија и економије Албаније.

Започет 2018. године, Пројекат је окупио релевантне актере из различитих сектора – од истраживачких институција, малих и средњих предузећа и јавне управе, доносећи неколико кључних предности за Јадранско-јонски иновациони екосистем. У оквиру пројекта: дефинисана је прва пилот макро регионална С3 за Јадранско-јонску регију која генерише кључне макрорегионалне развојне путање у најперспективнијим секторима (транспорт и мобилност, енергија и животна средина, агро-биоекономија), успостављена је OIS-AIR Innovair платформа www.oisair.net, за размену знања, технологија и могућности иновација, спроведен је транснационални Proof of Concept Call  (PoC позив) и додељено 10 иновационих ваучера вредности 18.500 ЕУР за иновативне пројекате које заједнички развијају истраживачки центри и мала и средња предузећа у Јадранско-јонској регији.

Изворно успостављена OIS-AIR Мрежа са 7 Иновационих центара у шест земаља има флексибилан дизајн и отворена је за нове чланове, активне актере у области истраживања и технологије у Јадранско-јонском региону као што су: агенције за иновације, технолошки паркови, јавне и приватне истраживачке институције, универзитети, организације за подршку пословању. Мрежа је подржана OIS-AIR Innovair платформом, виртуелним тржиштем иновација усмереним ка унапређењу иновационих капацитета, које пружа бесплатне иновационе услуге предузећима и промовише успостављање Р2Б сарадње међу кључним иновационим играчима у Јадранско- јонској регији.

Контакт


Дођите до потребних одговора. Контактирајте наш тим.

Вељка Дугошевића 54
11050 Београд
Србија
Директна линија ГСП-а: Аутобус 66
тел: +381 11 3370 951


УДАЉЕНОСТ ОД АЕРОДРОМА: 23km

УДАЉЕНОСТ ОД ЦЕНТРА ГРАДА: 5km