НТП Београд на ФОН-у - Naučno-tehnološki park Beograd

НТП Београд на ФОН-у

НТП Београд на ФОН-у 3

На Факултету организационих наука Универзитета у Београду, одржан је догађај “Business Quality Academy“ у организацији медијског центра за квалитет “Quality Media Station“ под покровитељством РТС 1 – Емисија “Мој херој“ и Министарствa омладине и спорта Републике Србије.

НТП Београд је подржао овај пројекат намењен студентима свих усмерења Београдског универзитета, који је имао је за циљ да пружи неопходне информације o различитим аспектима студентског предузетништва и могућностима и трендовима на нашем тржишту.

Поред представника осталих угледних институција, у панел дискусији је учествовала Гордана Даниловић Грковић, в.д. директора Научно-технолошког парка Београд, стављајући акценат на предузетништво код младих, развој иновативности и креативног стваралаштва, запошљавање младих високообразованих кадрова и спречавање одлива мозгова, као и многобројним могућности које Србија као тржиште нуди.

У оквиру Business Café-а представници наших стартап компанија, LeanPay, Ant Energy Consulting, Crater, Аутоаукција и Дотас, су поделили сопствено искуство са студентима, у првом делу, док су у другом делу студенти имали прилику да добију одговоре на конкретна питања.