Потписани уговори о субвенцији са Градом - Naučno-tehnološki park Beograd

Потписани уговори о субвенцији са Градом

Потписани уговори о субвенцији са Градом 3

У Секретаријату за привреду Града Београда потписано је пет угoвoрa сa кoрисницимa субвeнциja зa инoвaтивнe дeлaтнoсти и сaмoзaпoшљaвaњe, по кориснику до 500.000 динaрa. Догађају je присуствoвao Дрaгoмир Пeтрoниjeвић, члaн Грaдскoг вeћa и прeдсeдник Сaвeтa зa сaмoзaпoшљaвaњe Грaдa Бeoгрaдa, а угoвoрe сa прeдузeтницимa пoтписao je градски сeкрeтaр зa приврeду Mилинкo Вeличкoвић.

Град Београд је, у сарадњи са Научно-технолошким парком Београд раније објавио јавни конкурс за доделу средстава за подршку развоја иновативних делатности и самозапошљавања, који има за циљ подршку самозапошљавању незапослених лица, развоју нових иновативних и високотехнолошких производа, услуга и процеса, стварању нових технолошких предузећа, повећању конкурентске способности и укључивању у међународне тржишне токове.

Више информација погледајте овде.

Честитамо нашим новим члановима и желимо успешан почетак пословања!