Покренут Центар за трансфер технологије Европске комисије - Naučno-tehnološki park Beograd

Покренут Центар за трансфер технологије Европске комисије

У Бриселу је обележено оснивање Центра за трансфер технологије Европске комисије – Competence Center on Technology Transfer, који би требало да помогне креирање политика и изградњу капацитета у области технолошког трансфера на националном, регионалном и локалном нивоу у Европској унији.

Центар се заснива на три стуба: изградња капацитета, финансијски инструменти и дизајнирање иновационог еко система.

На догађају који је уприличен у Бриселу 14. децембра, поводом оснивања Центра, на панелу посвећеном креирању иновационог еко система, учествовала је и в.д. директора Научно-технолошког парка Београд, Гордана Даниловић Грковић.

На панелу је дискутовано зашто је важно креирати и подржати стартап системе и какав је њихов утицај на регионалну економију, који су кључни фактори за успех научно-технолошких паркова, инкубатора и екосистема и какава је улога истраживачких организација, универзитета и приватног сектора.

Даниловић Грковић је представила развојни пут и резултате НТП Београд, иновациони систем Србије и зашто је улога научно-технолошких паркова у креирању иновационих система од пресудног значаја. Научно-технолошки парк Београд био је једина организација из овог дела Европе која је учествовала на догађају у Бриселу.