Објављен први Водич о интелектуалној својини за стартапе из Србије - Naučno-tehnološki park Beograd

Објављен први Водич о интелектуалној својини за стартапе из Србије

Стартапима у Србији од сада је доступан свoјеврстан Водич о интелектуалној својини за стартапе –  „Предузетничке идеје“, који им доноси неопходне смернице на који начин могу користити систем заштите интелектуалне својине како би сачували конкурентност и разумели ризике који могу настати као последица занемаривања њеног значаја у пословању.

Прва публикација овог типа за стартапе у Србији представља превод публикације Светскe организацијe за интелектуалну својину – WIPO: „Enterprising Ideas: A Guide to the Intellectual property for Startups”, прилагођене систему и поступцима заштите права интелектуалне својине у Републици Србији, са примерима коришћења права интелектуалне својине у пословању код пет домаћих привредних субјеката.

Водич је израђен у оквиру плана сарадње Завода за интелектуалну својину РС са WIPO, у сарадњи и уз подршку Швајцарског федералног института за интелектуалну својину и Научно-технолошког парка Београд (НТП Београд) кроз пројекат „Технопарк Србија 2 – Подстицање извоза кроз развој технолошких паркова“. Адаптацију оригиналног издања урадила је Јована Јоксимовић, адвокат и IP officer на пројекту „Технопарк Србија 2″ у НТП Београд.

Зашто је овај водич важан за стартапе?

За све компаније који развијају иновације, неопходно је да у пословање укључе и стратегију заштите интелектуалне својине како би заштитили и тиме спречили њено неовлашћено коришћење. Кроз права интелектуалне својине стартапи стичу препознатљив идентитет, као и средство за привлачење инвестиција и боље позиционирање у преговорима приликом продаје привредног субјекта.

Водич о интелектуалној својини за стартапе можете преузети ОВДЕ.