Члановима научно-технолошких паркова у Србији омогућено добијање дозволе за увоз нерегистрованих медицинских средстава за 24h - Naučno-tehnološki park Beograd

Члановима научно-технолошких паркова у Србији омогућено добијање дозволе за увоз нерегистрованих медицинских средстава за 24h

Kомпаније чланице НТП Београд и свих научно-технолошких паркова у Србији добиле су могућност скраћења процедуре увоза нерегистрованих медицинских средстава намењених истраживању и развоју иновативних производа, за само 24h!

Иницијатива за убрзање ове процедуре започета је након састанка председнице Владе РС, великих домаћих компанија, представника Научно-технолошког парка Београд и његових хардверских компанија чланица, одржаног у јуну 2018. године у комплексу НТП на Звездари. После вишемесечног залагања, низа састанака и консултација Научно-технолошког парка Београд са представницима Министарства здравља, Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Министарства просвете, науке и технолошког развоја, АЛИМС-а (Агенције за лекове и медицинска средства Србије), као и Управе царина, измењен је Правилник о увозу медицинских средстава која нису регистрована. Додат је наиме, нови члан 9а, којим се увоз нерегистрованог медицинског средства за истраживање и развој иновативних производа, члану научно-технолошког парка и кориснику средстава за подстицање иновативности преко Фонда за иновациону делатност, одобрава најкасније 24 часа од пријема захтева.

Ово је велики помак имајући у виду да се раније рок за одобравање увоза нерегистрованог медицинског средства у пракси протезао и на више од месец дана, а НТП Београд је посебно задовољан чињеницом што је остваривање права на скраћење ове процедуре омогућено члановима свих научно-технолошких паркова у Србији, корисницима Фонда, као и научно-истраживачким организацијама.

Цео правилник можете погледати на линку.